• header_itnl_slim03
  • Wij zijn gespecialiseerd in het...
   snel leveren van de juiste consultant voor uw project!

  • blog_header

Dit zijn alle posts

Another year went by...

Once again another year has went by. Again a profitable and good year for ITNL and it's customers and staff. We managed to remain a preferred supplier at some large customers of ours and have made some strategic partnerships for the future.

The trust given to us by our partners, clients and staff humbles us and makes us gratefull for our business and colaboration.

Moving into 2024 we are curious where everyone is going. Drop us a comment below or make an appointment with one of our sales employees to discuss your thoughts and challenges!

Have a great X-mass and New Year!

ITNL Solutions 


Years end

While looking back on 2022 we can conclude that we had a great year! Thanks to all our loyal customers and staff. 
We came back from the Covid lockdowns and have shown great resilience. For now we will await what 2023 will bring us. The last weeks have been very busy with visitting our clients and staff to thank them for the collaboration the last year.

Stay healthy and safe and we are looking forward to seeing all of you in 2023!

Kind regards,
ITNL Solutions


Moving forward!

Vooruit met die geit! Dat is wat we willen 

De zomer loopt alweer op zijn einde en we merken dat onze klanten en relaties heel graag weer terug willen naar het nieuwe-oude normaal. Ook bij ITNL zijn we weer rustig vanaf kantoor aan het werk, ook vanuit huis maar we merken dat het samenzijn ons goed doet. Ook bij onze klanten mogen de ITNL'ers weer op locatie aan het werk, soms voor 2 dagen in de week maar ook wel meer. De sociale interactie doet goed klaarblijkelijk.

Nieuwe projecten worden opgestart en voorzien van onze consultants, we blijven onze klanten dankbaar en hopen dit nog lang te mogen doen!

En zoekt u iemand? , wij vinden hem/haar zeker 


Wet DBA uitgesteld

Goed nieuws voor onze opdrachtgevers en zzp’ers. Gisteren bereikte ons het onderstaande bericht.

In een reactie op een motie van Pieter Grinwis (CU) heeft staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief verklaart dat het handhaven van de Wet DBA per 1 oktober 2021 niet doorgaat. Hiermee komt er hopelijk weer rust onder de opdrachtgevers die zich zorgen maakten over de eventuele handhaving van de Wet DBA per 1 oktober.

 

Onder andere de gemeente Amsterdam had ingehuurde zzp’ers te verstaan gegeven dat hun opdracht kritisch zou worden bekeken en wellicht om zou moeten worden gezet in een loondienstverband, als de Wet DBA gehandhaafd zou gaan worden.

Hierop riepen stichting ZZP Nederland en PZO staatssecretaris Vijlbrief op om zwart op wit toe te zeggen dat de Wet DBA ook na 1 oktober 2021 niet gehandhaafd zou worden. Dat wordt volgens beide ondernemersorganisaties de enige juiste actie, aangezien er geen geschikte opvolger is voor de Wet DBA en deze juist niet werd gehandhaafd omdat de wet niet werkte.


Tot die conclusie komt de Tweede Kamer ook, zij wil eerst een  ‘een redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA’.

 


Update

 Het jaar zit er al weer bijna op, ook dit jaar verwennen en bedanken we onze trouwe klanten en relaties weer door het overhandigen van een eindejaarsgeschenk. Soms neemt de postbode onze taak over maar het lukt ons gelukkig nog vaak om, corona-proof, even in contact met de klanten te staan en het geschenk te overhandigen.

Onderstaande tekst geeft goed weer hoe we in de wedstrijd zitten! Het was geen best jaar maar we kijken met vertrouwen naar de toekomst.


Haarlem, December 2020

Dear valued relation of ITNL Solutions,

Since the beginning of ITNL we have celebrated the relation with our customers by handing over a present at the end of the year. Even though it has been a strange year due to the Covid-crisis we want to keep this tradition alive by handing over this gift as a token of our appreciation.

We might have been out of your sight physically but we hope we are not out of your mind.

Enjoy this gift during the X-mass period and we hope to continue our relation with you the next years!

Thanks and stay healthy and safe!

On behalf of all the staff and personnel from ITNL Solutions

Tags: ITNL, corona, kerst, update

Dankbaar!

Sinds het bestaan van ITNL vinden we dat we onze klanten dankbaar moeten zijn voor de samenwerking. Hoe kan je beter een succesvolle samenwerking vieren of een mooi moment herdenken door het drinken van Champagne.
Vanaf het begin af aan hebben we besloten onze klanten daarom Champagne kado te doen, vergezeld door iets leuks erbij. Dat is een champagnekoeler geweest, gegrafeerde glazen, een champagne-dop etc.. etc.. 

Dit jaar hebben we weer een prachtige champagne gevonden, een Veuve Clicqout Brut vergezeld door een limited edition chocolade tablet van het luxe chocolade huis Huize van Wely. 

We zijn enorm dankbaar dat we bij sommige klanten al meer dan 10 jaar preferred supplier mogen zijn.

Laat de champagne u smaken en fijne feestdagen!
 


Handhaving wet DBA opgeschort

Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang van de uitwerking van maatregelen voor ‘werken als zelfstandige’, die moeten resulteren in een wet ter vervanging van de Wet DBA. Er zijn vier concrete maatregelen die nu verder worden uitgewerkt.


1. OPDRACHTGEVERSVERKLARING

Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Met deze verklaring wordt beoogd helderheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De planning is dat de webmodule eind 2019 klaar is.


2. VERDUIDELIJKING ‘GEZAG’

Per 1 januari zal het criterium ‘gezag’ verduidelijkt worden, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers beter weten waar de grenzen liggen. De tekst wordt opgenomen in het Handboek van de Belastingdienst. De tekst is ook hier te vinden.


3. ARBEIDSOVEREENKOMST BIJ LAAG TARIEF (ALT)

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen. Daarom wil het kabinet introduceren dat mensen die onder een bepaald tarief werken automatisch een arbeidsovereenkomst hebben. De voorgestelde afspraken lijken vooralsnog strijdig met het EU-recht, zodat hier nader onderzoek nodig is wat er eventueel wel mogelijk is.


4. OPT-OUT

Voor zelfstandige ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, met een relatief hoog uurtarief, wordt een opt-out voor de loonheffing geïntroduceerd om hen meer zekerheid te bieden. Opdrachtgevers krijgen daarmee meer zekerheid dat ze niet achteraf worden geconfronteerd met naheffingen. Meer details over het voorstel zijn hier te vinden.

Met name deze laatste optie zou voor ICT’ers waarschijnlijk het vaakst gebruikt kunnen worden om de verlangde zekerheid te verkrijgen.


Bovenstaande maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en neergelegd in nadere wetgeving. Tot die tijd blijft de Wet DBA gelden. De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst wordt verder opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Totdat er nieuwe wetgeving is, blijft het relevant om gebruik te maken van een modelovereenkomst. ITNL werkt al geruime tijd met een modelovereenkomst opgesteld door de Belastingdienst.

(bron NederlandICT)


Duidelijkheid over de nieuwe wet DBA?

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) laat uiterlijk begin juli weten of de omstreden wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. 

Dat heeft hij donderdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Door felle kritiek op de nieuwe zogenoemde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) zag Wiebes zich genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Veel opdrachtgevers vonden de regels onduidelijk waardoor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) opdrachten kwijtraakten.

Een ambtelijke werkgroep neemt momenteel de wet en de problemen die ermee gepaard gaan onder de loep. Wiebes verwacht dat zij hun bevindingen snel op papier zetten. Dat rapport stuurt de staatssecretaris vervolgens naar zowel de Tweede Kamer als naar informateur Edith Schippers.

Onderzoek opdrachtgevers

Verder blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst onderzoek doet naar tien opdrachtgevers die mogelijk schijnconstructies zijn aangegaan met zzp'ers. Zij worden gezien als mogelijk "kwaadwillend".

Voor een aantal van de opdrachtgevers geldt dat zij in de periode voor 1 mei 2016, toen de VAR nog van toepassing was, hun werkzaamheden zo hadden ingericht dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen hen en de opdrachtnemers.

De Belastingdienst voert een feitenonderzoek uit om vast te stellen of de opdrachtgevers hun werkwijze inmiddels hebben aangepast, en zodoende niet meer onder de definitie van kwaadwillend vallen.

Schijnzelfstandigheid

Vorig jaar is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) afgeschaft en vervangen door de Wet DBA.

Modelcontracten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf duidelijkheid bieden over hun werkrelatie. Zo worden zelfstandigen en werkgevers niet verrast door naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid.

Na kritiek op de wet is de handhaving ervan dus uitgesteld, maar voor kwaadwillenden en "echte valsspelers" maakt Wiebes een uitzondering.


Wet DBA uitgesteld!

HAARLEM- De Wet DBA wordt opgeschort. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer: “Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen en onzekerheid over werk en inkomen. Ik begrijp dat deze zorgen ingrijpend zijn. Deze onzekerheid over de Wet DBA moet dan ook snel zoveel mogelijk worden weggenomen.”


Bevindingen onderzoek

De afgelopen is er onderzoek gedaan naar de effecten van de Wet DBA. Gesprekken met ondernemers en het Meldpunt DBA hebben tot de volgende bevindingen geleid:
- Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp'ers.
- Het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk
- Opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend.

Dienstbetrekking
Wiebes: “Bij sommige arbeidsrelaties is het duidelijk dat het om een dienstbetrekking gaat. In de afgelopen maanden namen veel opdrachtgevers voor het eerst in tien jaar hun arbeidsrelatie met opdrachtnemers onder de loep en kwamen zelf tot die conclusie - veelal zonder inmenging van de Belastingdienst. Vaak gaat het om een beperkt deel van het zzp-bestand van die opdrachtgevers. En om werkenden die soms al jarenlang in de organisatie meedraaien. Veel van deze organisaties geven aan dat ze geen moeite hebben met de afdracht van loonheffingen en sociale lasten. Dat ze doen ze namelijk voor hun reguliere werknemers óók. Wél hebben ze moeite met de inflexibiliteit die de arbeidswetgeving in hun ogen oplevert.”


Trotse sponsor!

  • saxenburg-mc1.original
  • saxenburg-meisjes-c1.original
 • Vorige
 • Volgende

ITNL is de trotse sponsor van de Meisjes C1 van Saxenburg. Bij de uitwedstrijden pronken ze in een prachtig shirt van ITNL compleet met rugnummers. De jongedames komen uit in de 1e klasse. Kijk op www.saxenburg.nl om te kijken waar ze spelen.


De belastingdienst en de dienstbetrekking

De wet DBA, de opvolger van de VAR, zorgt voor veel beroering bij ondernemers. De angst voor naheffingen door de belastingdienst is groot. Veel bedrijven stoppen zelfs met inhuren van zzp'ers ondanks de sussende woorden van staatssecretaris Wiebes van Financiën. In de discussie rond de modelcontracten, uitvloeisel van de wet DBA, draait alles om de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Wat verstaat  de fiscus eigenlijk onder een dienstbetrekking?

De Belastingdienst stelt het zo: Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling  werkt. Meestal leggen de werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen.

Er is niet alleen sprake van een dienstbetrekking als iemand in vaste dienst is. Ook de omvang van het werk bepaalt niet of er een dienstbetrekking is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een dienstbetrekking bij:
losse hulpkrachten en vakantiewerkers
huishoudelijke werkzaamheden
een ambtelijke aanstelling
vrijwilligerswerk

Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen:
1 een echte dienstbetrekking;
2 een fictieve dienstbetrekking
3 een vroegere dienstbetrekking

1) Echte dienstbetrekking
De kenmerken van een echte dienstbetrekking zijn:
De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Gezagsverhouding
Er is een gezagsverhouding als je het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich aan je opdrachten en aanwijzingen houden. Je kunt het geven van opdrachten en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als je jouw werknemer uitzendt of detacheert).

Er kan echter ook sprake zijn van een gezagsverhouding als je nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als je helemaal geen opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als je toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten over het werk behandelt. De Belastingdienst: “Wij beoordelen de bepalingen in overeenkomsten in onderling verband, waarbij we kijken naar de aanwezigheid van al deze verschillende kenmerken. Als minstens 1 van de 3 voorwaarden ontbreekt, is er geen sprake van een echte dienstbetrekking.”

Naast deze drie kenmerken zijn er overigens nog andere bepalingen die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld of een opdrachtnemer zich “vrij en willekeurig” mag laten vervangen door een derde. Lees hier hoe de Belastingdienst met deze bepalingen omgaat.

2) Fictieve dienstbetrekking
Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking zijn. Dat betekent dat je de dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat je voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Voorbeelden van fictieve dienstbetrekkingen voor alle loonheffingen zijn:

 • aannemers van werk en hun hulpen
 • agenten en subagenten
 • leerlingen en stagiairs
 • thuiswerkers en hun hulpen


3) Vroegere dienstbetrekking

Bij een vroegere dienstbetrekking is de dienstbetrekking beëindigd. De ex-werknemer heeft nog wel inkomsten uit die beëindigde (vroegere) dienstbetrekking. Bijvoorbeeld een pensioen- of een ontslaguitkering. Ook sommige soorten uitkeringen zijn loon uit vroegere dienstbetrekking, waarvoor de regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en soms ook de premies werknemersverzekeringen gelden.

Modelovereenkomsten
De modelovereenkomsten vervangen de 'Verklaring arbeidsrelatie' (VAR), die sinds 1 mei 2016 is afgeschaft. Als je werkt met een freelancer of zelfstandige zonder personeel en twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een modelovereenkomst. Overigens biedt een modelovereenkomst alleen geen zekerheid, er moet ook daadwerkelijk worden gewerkt conform deze modelovereenkomst.

De modelovereenkomsten zijn via deze link op de site van de Belastingdienst te vinden. Je hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen als je met je opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken. Je kunt ook zelf een overeenkomst opstellen en laten beoordelen door de belastingdienst. Daar gaat wel enige tijd overheen en succes is niet verzekerd. Zo zijn er van de 4481 ingekomen modelcontracten tot 1 augustus slechts 370 goedgekeurd door de fiscus.
 

En dat laatste geeft ons te denken....want wat gebeurt als je wel een modelovereenkomst hebt en na controle blijkt helemaal niet zo te werken?? Precies; een boete en naheffingen.


(Bron De Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/ib47)


Dit verandert er voor ons en de ZZP'ers die we inzetten.

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) afgeschaft. Wat gaat er precies veranderen?

Het systeem van de VAR stuitte op bezwaren, omdat het schijnzelfstandigheid mogelijk maakte.

De VAR was bedoeld om vast te stellen of bedrijven loonheffing moeten inhouden en betalen over de inkomsten van zzp'ers. Hierbij waren mensen die officieel als zzp'er werken, eigenlijk in dienst bij de werkgever. Voor de Belastingdienst was dit lastig te controleren.

Per mei regelt de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) de relatie tussen opdrachtgever en zzp'er.

De VAR is vervangen door modelovereenkomsten tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers. 

Dit moet zowel bedrijven als zzp'ers meer duidelijkheid verschaffen. Met de invoering van de nieuwe wet wordt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever groter, aangezien deze een grotere rol gaat spelen bij de invulling van de overeenkomst. Eerder lagen de verantwoordelijkheid en de financiële gevolgen nog vooral bij de zzp'er.

Als beide partijen volgens de goedgekeurde overeenkomst werken, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen of boetes.

Als de Belastingdienst toch een dienstverband vaststelt, zijn opdrachtgever en -nemer samen verantwoordelijk.

De Belastingdienst stelt in samenwerking met externe organisaties verschillende modelovereenkomsten op. Op basis daarvan hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Zzp'ers en ondernemingen kunnen die overeenkomsten downloaden.

Belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen ook zelf overeenkomsten opstellen en ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor een bepaalde sector of beroepsgroep. 

Er zijn drie categorieën modelovereenkomsten.

De eerste is de al genoemde algemene overeenkomst, opgesteld door externe partijen, soms samen met de Belastingdienst. Hiermee zijn bijna alle arbeidsrelaties, waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking, gedekt. 

De tweede categorie bestaat uit voorbeeldovereenkomsten voor bedrijfstakken en beroepsgroepen. Sectoren en belangenorganisaties kunnen deze voorleggen. Ze zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de betreffende branche of beroepsgroep werkt. 

Als derde is er nog de individuele overeenkomst. Individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen deze voorleggen aan de Belastingdienst.

Er is vanuit verschillende hoeken kritiek op de nieuwe wet.

Belangenorganisaties en vakbonden zetten vraagtekens bij de Wet DBA. Zo wordt gevreesd dat de wet meer regeldruk met zich meebrengt in plaats van minder. 

Vakbond CNV is bang dat de Belastingdienst niet streng genoeg zal toezien op de modelovereenkomsten en waarschuwt dat ze niet te makkelijk goedgekeurd moeten worden. De Stichting Zzp Nederland stipt aan dat veel zzp'ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Ook is er volgens de belangenorganisatie sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze.

ITNL heeft de goedgekeurde overeenkomsten klaarliggen voor gebruik, we willen alleen eerst even kijken wat de Jurisprudentie omtrent dit onderwerp gaat zijn. We hebben inmiddels evenzoveel verschillende oplossingen als meningen gehoord en niemand schijnt precies te weten hoe het zit. Kortom, geen stress


Zzp'ers massaal gedumpt vanwege afschaffing VAR

Door de nieuwe wetgeving is er zeer veel onrust in de markt. Veelal doordat HR medewerkers niet exact weten wat de nieuwe wetgeving voor hun betekent.

Bedrijven nemen op grote schaal afscheid van zzp'ers en freelancers. Dit met het oog op de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei 2016. Bedrijven hebben weinig vertrouwen in de nieuwe wet en zoeken daarom massaal naar alternatieven met meer zekerheid, zoals detachering en payrolling.

De invoering van de wet DBA per 1 mei als opvolger van de VAR roept veel vragen op. Zo bleek ook gistermorgen. Een webinar van de Belastingdienst over de gevolgen van de wet voor opdrachtgevers trok zo veel belangstellenden dat de server van de Belastingdienst het even niet trok.

"Er is veel onrust in de markt. Niet alleen bij zzp'ers, maar dus ook bij opdrachtgevers", bespeurt Christiaan Trox, directeur van Indicia-Timeflex. "De wet DBA heeft tot doel de problematiek van de schijnzelfstandigheid structureel aan te pakken. De Belastingdienst heeft hierdoor vooraf meer helderheid over arbeidsrelaties. Maar bedrijven spreken van een onzekere, risicovolle situatie."

ITNL denkt mee met zowel de opdrachtgever als de ZZP'er en heeft hier een oplossing voor, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
(bron: bc.nl)

Tags: VAR, dba, payroll, zzp

Payrollbranche is het einde nabij??

Payrollbranche wordt slagveld
Minister Asscher gaat de komende maanden een payrollwet door het parlement loodsen. Dat wordt een drama voor payrollers. Het is de verwachting dat in die wet de vraag of payrollorganisaties nog langer uitzend-CAO’s en andere voordelen van uitzenders kunnen gebruiken, zal worden gekoppeld aan de voorwaarde dat ze ook een allocatiefunctie vervullen (het bijeenbrengen van kandidaten en opdrachtgevers). Zo niet, dan worden ze automatisch ‘gewone werkgevers’ en moeten ze voortaan gewoon de regels van het Burgerlijk Wetboek gaan toepassen.

Hebben payrollbedrijven nog bestaansrecht?
Als het aan minister Asscher ligt niet. De wet vaagt in één klap het bestaansrecht voor een groot deel van de Nederlandse payrollorganisaties weg. Als de plannen werkelijkheid worden, zijn alle faciliteiten die payrollbedrijven nu nog als ‘uitzender’ hebben ineens van de baan. Ze moeten de voorwaarden van hun inleners gaan toepassen, niet alleen qua secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan pensioen), maar ook het (beperkte) ketenmodel van tijdelijke arbeidsovereenkomsten zoals dat voor gewone werkgevers geldt. Wég flexibiliteit, welkom massawerkloosheid. Payrollbedrijven zullen bij bosjes stoppen of omvallen en duizenden payrollwerknemers zullen hun baan verliezen. Tenzij ze tijdig het roer omgooien.

Alle payrollbedrijven die geen allocatiefunctie hebben, bevinden zich in de gevarenzone en zullen worden geraakt door deze nieuwe regels.

Samen hebben deze payrollbedrijven meer dan 250.000 uitzendkrachten in dienst. Als ze niets doen, worden ze geconfronteerd met een enorme verzwaring van het pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat is riskant. Het is de vraag of ze het bedrijfseconomisch kunnen dragen.

Wat dan?
Er zijn maar twee mogelijkheden: de onderneming liquideren of ‘volledig uitzendbureau worden’, door ook de allocatiefunctie te gaan invullen. De derde optie, accepteren dat alle payrollmedewerkers in vaste dienst komen, zal alleen worden gekozen door branche-gespecialiseerde payrollers; ze worden door deze optie detacheerder. Het is de vraag of hen dat snel genoeg lukt en of hun opdrachtgevers daarmee instemmen.

Waarom horen we niets?
Het is oorverdovend stil in uitzendland hierover. Waarom? Omdat veel reguliere uitzendbureaus dit wel prima vinden. Ze hebben de opkomst van payrollorganisaties met afschuw aangezien. Payroll is immers een goedkoop en prima alternatief voor uitzenden en kannibaliseert de marktomvang van uitzenders. Erger nog, de opdrachtgever ziet weinig verschil tussen payrollen en uitzenden en eist van uitzenders dat ze meegaan in de lagere prijsstelling van de payrollers. Uitzenders zullen dus ook niet gaan lobbyen tegen deze wet, eerder meewerken aan deze wet.

Met spoed ingrijpende maatregelen nodig
Voor hen die niet willen omvallen is het zaak om de allocatiefunctie alsnog met spoed op een juridisch correcte manier in te vullen. Hoe? Hoeveel recruiters moet je aannemen om als uitzendbureau verder te mogen? Is het franchisemodel van Olympia een oplossing? Of mag dat model ook niet meer met de nieuwe payrollwet?

Wie het weet mag het zeggen, wij denken al een oplossing gevonden te hebben ;)Aanbesteding gewonnen!

Het is altijd een hoop werk maar toch erg fijn als het dan lukt en je wint de aanbesteding!

www.wijnoordholland.nl/nieuws-overzicht/itnl-solutions-uit-haarlem-wint-opdracht-gemeente-amsterdam/


10 jarig jubileum!

10 jarig julileum ITNL

Wat een spektakel! ITNL bestaat 10 jaar. Wie had dat gedacht toen de eigenaar begon op z'n zolderkamer na een cariere bij diverse grote system integrators en detacheringsbedrijven?

Het ging al snel goed en voorspoedig, nieuwe klanten dienden zich aan en oude, trouwe klanten bleven trouw. De zolderkamer was al snel te klein en na verloop van tijd werd het huidige pand aan de Nijverheidsweg betrokken.

De recessie kwam en door "lean en mean" te opereren, kosten laag te houden, te blijven focussen op de core business en vooral snel en wendbaar te blijven ging de crisis grotendeels aan ITNL voorbij. Niet dat het super slecht ging, nee het ging gewoon wat minder goed dan daarvoor .

En het gaat nog steeds goed! We draaien gestaag door en doen waar we goed in zijn: het vinden van de juiste man voor de projecten bij onze klanten!

Wat een beleving de afgelopen 10 jaar en wat hebben we een hoop bizarre zaken meegemaakt. Maar weet je wat nou het gekke is? Het voelt helemaal niet als een prestatie, het is gewoon gegaan zoals het moest gaan en het heeft ons geen enkele moeite gekost om dit te bereiken!

Onze dank gaat uit naar onze klanten (huidige en slapende), medewerkers, partners, freelancers, leveranciers, relaties en iedereen die we vergeten zijn, we gaan er nog eens 10 jaar bij zetten!!!

De Directie


Cloud consultants zijn de toekomst?

Ben je als cloud consultant hot tegenwoordig of zit je nog in een niche-markt??


Laat het ons weten via een email naar sales@it-nl.com, we zijn erg nieuwsgierig naar jullie bevindingen.


Vertrouwen in Nederlandse economie herstelt zich!

HAARLEM - Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand sterk gestegen en maakte daarmee de daling van de twee maanden ervoor weer goed. Beide liggen nu boven hun 20-jarig gemiddelde.

• Daling werkloosheid en stijging consumentenuitgaven
• Kredietvoorwaarden verder versoepeld
• Faillissementen nemen af, maar voorzichtigheid blijft geboden

Daling werkloosheid en stijging consumentenuitgaven
 Een ander positief signaal is de daling van de werkloosheid. Deze is wederom gedaald tot 6,5 procent in september. Er zijn weer meer mensen aan het werk gegaan en hiermee nam de werkloosheid voor de vijfde maand op rij af. Dankzij het herstel van het vertrouwen en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn ook de consumentenuitgaven in augustus met 1,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Productie industrie stijgt, export stijgt door wederuitvoer
 Ook de productie van de industrie steeg in augustus met 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De export steeg gelijktijdig met 1,2 procent, maar die groei was geheel toe te schrijven aan de toename van de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlandse producten kromp.

Kwetsbaarheid Nederlandse economie blijft
 Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft het herstel van de Nederlandse economie kwetsbaar. De economie groeit volgens het CPB dit jaar met 0,75 procent en volgend jaar met 1,25 procent.

Kredietvoorwaarden verder versoepeld
 In het derde kwartaal van 2014 hebben Europese banken de kredietvoorwaarden verder versoepeld; dit gebeurde in het tweede kwartaal voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis. Dit blijkt uit de meest recente bankenenquête van de ECB. Daarbij moet wel in ogenschouw gehouden worden dat de voorwaarden nog relatief strikt zijn. De vraag naar leningen is gemiddeld gestegen. Voor de aankoop van een huis nam deze toe met 4 procent, voor bedrijfsleningen met 2 procent. De vraag naar consumptief krediet daalde echter met 7 procent.

Faillissementen nemen af, maar voorzichtigheid blijft geboden
 Onderzoek van Atradius wijst uit dat het faillissementsniveau voor ontwikkelde markten voor dit jaar hoog blijft. Dit geldt ook voor Nederland. Na twee jaar van sterke groei zal het aantal faillissementen in Nederland in 2014 dalen met 10 procent. Dit is het resultaat van het bescheiden herstel van de economie. In de eerste zes maanden van dit jaar sloten in Nederland 12 procent minder bedrijven de deuren dan in dezelfde periode vorig jaar. Voorzichtigheid is echter geboden: vrijwel overal ligt het faillissementsniveau nog ver boven dat van 2007.
 


Dutch Open Hackathon

Op 20 en 21 September wordt de Dutch Open Hackathon gehouden. De beste hackers uit Europa komen samenom hun kunsten te vertonen. ITNL juicht dit soort initiatieven toe want hierdoor worden vaak de mooiste en creatiefste programma's en producten bedacht.

>Doe mee met de top van Nederlandse bedrijven, die voor een 30 uur durende hackathon hun API’s en technologieën beschikbaar stellen. Werk samen aan wereldwijde innovatie en ontwikkel nieuwe applicaties. 20-21 september 2014, IJtoren, Amsterdam.<

Kijk voor meer informatie op www.dutchopenhackathon.com/nl of volg het evenement via twitter via @dutchhackathon. Mede georganiseerd door Eric-Jan Achten (@EJ888)Nieuwe wetgeving flexibele arbeid

Nieuwe regels voor flexibele arbeid

Vanaf 1 juli 2014 gelden er, op het gebied van aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding en loonbetaling als er geen werk is, een aantal nieuwe regels voor flexibele arbeid.
  
1. De aanzegtermijn
 Op dit moment is een werkgever niet verplicht om een werknemer erop te attenderen dat zijn contract afloopt. Vanaf 1 juli 2014 geldt het volgende: de werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract, schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet (of niet). Dit geldt voor alle contracten die zes maanden of langer duren. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding van één maand loon. Als de werkgever dit binnen de laatste maand voor het aflopen van het contract doet, dan betaalt de werkgever de vergoeding over de termijn die hij te laat is. Dit geldt overigens pas als het contract nà 1 augustus 2014 eindigt.
 
2. Proeftijd voor korte contracten
 Op dit moment mogen werkgevers altijd een proeftijd in een arbeidsovereenkomst opnemen. Voor contracten korter dan twee jaar mag nu een proeftijd van één maand worden afgesproken en voor contracten langer dan twee jaar mag een proeftijd van twee maanden worden afgesproken. Vanaf 1 juli 2014 geldt het volgende: bij contracten tot 6 maanden of korter mag géén proeftijd meer worden afgesproken.
 
3. Het concurrentiebeding
 Op dit moment mag een werkgever altijd een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 juli 2014 geldt het volgende: in tijdelijke contracten mag alleen nog een concurrentiebeding worden opgenomen als de werkgever motiveert dat er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is. Zonder een motivatie is een concurrentiebeding niet geldig. In tijdelijke contracten die vóór 1 juli worden afgesloten mag nog wel een concurrentiebeding staan.
 
4. Loonbetaling als er geen werk is
 Een werkgever moet loon betalen als er even geen werk is of als er niet gewerkt kan worden door een reden die ‘in redelijkheid voor rekening en risico van de werkgever moet komen’, zoals onwerkbaar weer. Op dit moment mag een werkgever deze verplichting de eerste zes maanden van het contract uitsluiten. Vanaf 1 juli 2014 geldt het volgende: Tot nu toe mocht in de cao worden opgenomen dat de loondoorbetalingsplicht langer dan zes maanden kan worden uitgesloten; vanaf 1 juli 2014 mag dat niet meer.


Kortom een hoop wijzigingen zowel voor ons als werkgever maar ook voor de werknemers!