• header_itnl_slim03
    • Wij zijn gespecialiseerd in het...
      snel leveren van de juiste consultant voor uw project!

    • blog_header

You are viewing 5 posts in the category IT nieuws

Cloud consultants zijn de toekomst?

Ben je als cloud consultant hot tegenwoordig of zit je nog in een niche-markt??


Laat het ons weten via een email naar sales@it-nl.com, we zijn erg nieuwsgierig naar jullie bevindingen.


Vertrouwen in Nederlandse economie herstelt zich!

HAARLEM - Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand sterk gestegen en maakte daarmee de daling van de twee maanden ervoor weer goed. Beide liggen nu boven hun 20-jarig gemiddelde.

• Daling werkloosheid en stijging consumentenuitgaven
• Kredietvoorwaarden verder versoepeld
• Faillissementen nemen af, maar voorzichtigheid blijft geboden

Daling werkloosheid en stijging consumentenuitgaven
 Een ander positief signaal is de daling van de werkloosheid. Deze is wederom gedaald tot 6,5 procent in september. Er zijn weer meer mensen aan het werk gegaan en hiermee nam de werkloosheid voor de vijfde maand op rij af. Dankzij het herstel van het vertrouwen en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn ook de consumentenuitgaven in augustus met 1,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Productie industrie stijgt, export stijgt door wederuitvoer
 Ook de productie van de industrie steeg in augustus met 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De export steeg gelijktijdig met 1,2 procent, maar die groei was geheel toe te schrijven aan de toename van de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlandse producten kromp.

Kwetsbaarheid Nederlandse economie blijft
 Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft het herstel van de Nederlandse economie kwetsbaar. De economie groeit volgens het CPB dit jaar met 0,75 procent en volgend jaar met 1,25 procent.

Kredietvoorwaarden verder versoepeld
 In het derde kwartaal van 2014 hebben Europese banken de kredietvoorwaarden verder versoepeld; dit gebeurde in het tweede kwartaal voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis. Dit blijkt uit de meest recente bankenenquête van de ECB. Daarbij moet wel in ogenschouw gehouden worden dat de voorwaarden nog relatief strikt zijn. De vraag naar leningen is gemiddeld gestegen. Voor de aankoop van een huis nam deze toe met 4 procent, voor bedrijfsleningen met 2 procent. De vraag naar consumptief krediet daalde echter met 7 procent.

Faillissementen nemen af, maar voorzichtigheid blijft geboden
 Onderzoek van Atradius wijst uit dat het faillissementsniveau voor ontwikkelde markten voor dit jaar hoog blijft. Dit geldt ook voor Nederland. Na twee jaar van sterke groei zal het aantal faillissementen in Nederland in 2014 dalen met 10 procent. Dit is het resultaat van het bescheiden herstel van de economie. In de eerste zes maanden van dit jaar sloten in Nederland 12 procent minder bedrijven de deuren dan in dezelfde periode vorig jaar. Voorzichtigheid is echter geboden: vrijwel overal ligt het faillissementsniveau nog ver boven dat van 2007.
 


Recordaantal ZZP'ers stopt er mee.

Recordaantal ZZP'ers stopt met bedrijf.

Haarlem - Een zaak beginnen is één, een bedrijf tot een succesvolle onderneming maken is twee. Het is niet velen gegeven om de tweede stap te maken, vooral niet tijdens een crisis. Het ene na het andere ‘recordcijfer’ wordt gebroken. Zo stopte er vorig jaar een record aantal bedrijven: 129.000, vooral ZZP’ers. Lichtpuntjes: er zijn ook 172.000 (!) bedrijven opgericht en, het aantal nieuwe ondernemers in de schuldsanering is met 3 procent gedaald.

• Bijna één op de tien starters begint organisatieadviesbureau
• Ruim 8000 webwinkels gestart in 2013
• Circa 2500 ondernemers erbij in schuldsanering

Eenmanszaken
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldt over het aantal starters op basis van het CBS: “Er startten vooral veel organisatieadviesbureaus en webwinkels. Verder gaat het bij de startende en stoppende bedrijven vaak om eenmanszaken. In de zakelijke dienstverlening starten jaarlijks de meeste bedrijven. Dit zijn voornamelijk organisatieadviesbureaus, bijna 14000 in 2013. Dit is 8 procent van het totaal aantal starters. In de meeste branches van de top tien met meeste starters zijn de opstartkosten relatief laag.”

Webwinkels
In de detailhandel startten ruim 8000 webwinkels in 2013. Ook dat is een record aantal. Het IMK: “Dat zijn voornamelijk webwinkels in kleding- en modeartikelen. Het aantal webwinkels dat is gestopt, is ook het hoogst sinds de meting in 2007. Het aantal webwinkels in huis- en tuinartikelen dat stopte, is zelfs hoger dan het aantal starters.

In de afgelopen jaren daalde het aantal starters in deze categorie al. De slechte situatie op de woningmarkt speelt hierbij een rol.”

Faillissementen
In 2013 stopte een record aantal bedrijven, 129 duizend. Dat zijn niet allemaal faillissementen. Je kan er tenslotte ook de brui aan geven zonder meteen diep in de schulden te zitten. Over heel 2013 werden ruim 12000 faillissementen uitgesproken, ruim 10 procent meer dan in 2012. Het einde aan het aantal gedwongen bedrijfsbeëindigingen is overigens nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in februari 606 bedrijven en instellingen failliet verklaard.In deze cijfers zijn eenmanszaken niet meegenomen. Er stoppen vooral veel organisatieadviesbureaus. Van alle opheffingen zijn zeven op de tien een eenmanszaak.

Bedrijvenpopulatie stijgt minder snel
In 2013 steeg het totaal aantal bedrijven met ruim 3 procent. Dit was in 2011 nog 6 procent. De toename van het aantal starters is het kleinst in de bouw. Bij projectontwikkelaars en afwerkingsbedrijven waren er zelfs meer stoppers dan starters. Ook in de kledingindustrie en de grafische industrie en bij uitgeverijen van kranten en tijdschriften zijn meer bedrijven opgeheven dan opgericht.

Schuldsanering
Er zij nogal wat mensen in de financiële problemen. Dit zijn heus niet allemaal mensen met een laag inkomen. Tweeverdieners in een duur (koop)huis waarvan een inkomen wegvalt, hebben het bijvoorbeeld ook zwaar.

In 2013 zijn volgens het CBS 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers nam met 3 procent af. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

De rechter heeft vorig jaar 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Daling voor tweede jaar op rij
Het is op zich mooi dat de cijfers een dalende trend laten zien, maar de realiteit is toch wat weerbarstiger. Het dalende aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is mede het gevolg van de regelingen van de schuldsaneringen. Het CBS: “Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject. Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden ondernemers met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst.”

In 2013 steeg het totaal aantal bedrijven met ruim 3 procent. Dit was in 2011 nog 6 procent. De toename van het aantal starters is het kleinst in de bouw. Bij projectontwikkelaars en afwerkingsbedrijven waren er zelfs meer stoppers dan starters. Ook in de kledingindustrie en de grafische industrie en bij uitgeverijen van kranten en tijdschriften zijn meer bedrijven opgeheven dan opgericht.

Schuldsanering
Er zij nogal wat mensen in de financiële problemen. Dit zijn heus niet allemaal mensen met een laag inkomen. Tweeverdieners in een duur (koop)huis waarvan een inkomen wegvalt, hebben het bijvoorbeeld ook zwaar.

In 2013 zijn volgens het CBS 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers nam met 3 procent af. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

De rechter heeft vorig jaar 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Daling voor tweede jaar op rij
Het is op zich mooi dat de cijfers een dalende trend laten zien, maar de realiteit is toch wat weerbarstiger. Het dalende aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is mede het gevolg van de regelingen van de schuldsaneringen. Het CBS: “Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject. Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden ondernemers met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst.”

Maar ZZP'ers zijn bij ITNL nog steeds van harte welkom! Wij juichen het ondernemersschap toe en zullen er alles aan doen om een passende job voor je te vinden!


Recesse is voorbij?

Zal het dan nu eindelijk zo ver zijn? Is de recessie voorbij en kunnen we er weer vol tegenaan met z'n allen?

De economische recessie in Nederland is voorbij. Dat stellen economen uit binnen- en buitenland maandag in De Telegraaf. Nederland zou profiteren van de aantrekkende economieën in de buurlanden. Ook zou er een einde komen aan de daling van de huizenprijzen. Het herstel blijft evenwel beperkt volgens de economen.

Het dagblad ondervroeg tien economen van onder meer Van Lanschot, ING en Deutsche Bank. Twee van hen wilden geen voorspelling geven of gaan nog uit van recessie. De overige acht verwachten volgens De Telegraaf dat het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag de recessie in Nederland een einde verklaart.

De economen steunen daarmee het 'gevoel' van voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. Die sprak begin oktober al de verwachting uit dat Nederland in het derde kwartaal uit de recessie zou komen.

Hoe dan ook; wij zijn er klaar voor!!
 


Markt trekt aan

 De Nederlandse ict-markt groeit dit jaar licht: met 1,1 procent. Daarmee wordt een klein herstel geboekt ten opzichte van de daling van 5,8 procent van vorig jaar.

Dat zegt branchevereniging ICT~Office. Het doet deze voorspelling aan de hand van de uitkomsten van de ICT~Marktmonitor 2012 die nu is gepubliceerd. Die marktmeting is gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau Heliview.
Dienstverlening voorop

De bestedingen in software en dienstverlening zullen in 2010 groeien met respectievelijk 2,0 en 2,1 procent. Met name het groeicijfer in dienstverlening is een belangrijke graadmeter, omdat dit recessiegevoelige segment in de afgelopen jaren zware klappen heeft opgelopen. Vorig jaar daalden de bestedingen in dienstverlening nog met 8,3 procent. Software daalde in 2011 met 4,1 procent.

Volgens ICT~Office zullen de hardwarebestedingen in Nederland dit jaar nog dalen met 1,1 procent. Dat komt bovenop de 11,4 procent daling van vorig jaar. Opmerkelijk is dat onderzoeksbureau Gartner een tegengestelde voorspelling doet. Die marktvorser is vandaag eveneens met een bestedingsvoorspelling gekomen, waarin juist wordt verwacht dat hardware wereldwijd de aanjager zal zijn van de groei in ict-bestedingen.
Wereldwijde groei

Gartner verwacht daarbij wel dat de dollar een zwakke positie inneemt tegenover de ijzersterke Chinese munt en de robuuste andere Aziatische munteenheden. Daardoor zou de omzet in dollars een grotere groei weergeven dan de werkelijke groei; 5,3 procent ten opzichte van 1,6 procent in totale ict-bestedingen. Gartner zegt dat de wereldwijde uitgaven aan hardware met 5,7 procent zullen stijgen. Vooral consumenten blijven grif betalen voor mobiele computers.