• header_itnl_slim03
    • Wij zijn gespecialiseerd in het...
      snel leveren van de juiste consultant voor uw project!

    • blog_header

You are viewing 9 posts with the tag ITNL

Years end

While looking back on 2022 we can conclude that we had a great year! Thanks to all our loyal customers and staff. 
We came back from the Covid lockdowns and have shown great resilience. For now we will await what 2023 will bring us. The last weeks have been very busy with visitting our clients and staff to thank them for the collaboration the last year.

Stay healthy and safe and we are looking forward to seeing all of you in 2023!

Kind regards,
ITNL Solutions


Update

 Het jaar zit er al weer bijna op, ook dit jaar verwennen en bedanken we onze trouwe klanten en relaties weer door het overhandigen van een eindejaarsgeschenk. Soms neemt de postbode onze taak over maar het lukt ons gelukkig nog vaak om, corona-proof, even in contact met de klanten te staan en het geschenk te overhandigen.

Onderstaande tekst geeft goed weer hoe we in de wedstrijd zitten! Het was geen best jaar maar we kijken met vertrouwen naar de toekomst.


Haarlem, December 2020

Dear valued relation of ITNL Solutions,

Since the beginning of ITNL we have celebrated the relation with our customers by handing over a present at the end of the year. Even though it has been a strange year due to the Covid-crisis we want to keep this tradition alive by handing over this gift as a token of our appreciation.

We might have been out of your sight physically but we hope we are not out of your mind.

Enjoy this gift during the X-mass period and we hope to continue our relation with you the next years!

Thanks and stay healthy and safe!

On behalf of all the staff and personnel from ITNL Solutions

Tags: ITNL, corona, kerst, update

Handhaving wet DBA opgeschort

Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang van de uitwerking van maatregelen voor ‘werken als zelfstandige’, die moeten resulteren in een wet ter vervanging van de Wet DBA. Er zijn vier concrete maatregelen die nu verder worden uitgewerkt.


1. OPDRACHTGEVERSVERKLARING

Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Met deze verklaring wordt beoogd helderheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De planning is dat de webmodule eind 2019 klaar is.


2. VERDUIDELIJKING ‘GEZAG’

Per 1 januari zal het criterium ‘gezag’ verduidelijkt worden, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers beter weten waar de grenzen liggen. De tekst wordt opgenomen in het Handboek van de Belastingdienst. De tekst is ook hier te vinden.


3. ARBEIDSOVEREENKOMST BIJ LAAG TARIEF (ALT)

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen. Daarom wil het kabinet introduceren dat mensen die onder een bepaald tarief werken automatisch een arbeidsovereenkomst hebben. De voorgestelde afspraken lijken vooralsnog strijdig met het EU-recht, zodat hier nader onderzoek nodig is wat er eventueel wel mogelijk is.


4. OPT-OUT

Voor zelfstandige ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, met een relatief hoog uurtarief, wordt een opt-out voor de loonheffing geïntroduceerd om hen meer zekerheid te bieden. Opdrachtgevers krijgen daarmee meer zekerheid dat ze niet achteraf worden geconfronteerd met naheffingen. Meer details over het voorstel zijn hier te vinden.

Met name deze laatste optie zou voor ICT’ers waarschijnlijk het vaakst gebruikt kunnen worden om de verlangde zekerheid te verkrijgen.


Bovenstaande maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en neergelegd in nadere wetgeving. Tot die tijd blijft de Wet DBA gelden. De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst wordt verder opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Totdat er nieuwe wetgeving is, blijft het relevant om gebruik te maken van een modelovereenkomst. ITNL werkt al geruime tijd met een modelovereenkomst opgesteld door de Belastingdienst.

(bron NederlandICT)


10 jarig jubileum!

10 jarig julileum ITNL

Wat een spektakel! ITNL bestaat 10 jaar. Wie had dat gedacht toen de eigenaar begon op z'n zolderkamer na een cariere bij diverse grote system integrators en detacheringsbedrijven?

Het ging al snel goed en voorspoedig, nieuwe klanten dienden zich aan en oude, trouwe klanten bleven trouw. De zolderkamer was al snel te klein en na verloop van tijd werd het huidige pand aan de Nijverheidsweg betrokken.

De recessie kwam en door "lean en mean" te opereren, kosten laag te houden, te blijven focussen op de core business en vooral snel en wendbaar te blijven ging de crisis grotendeels aan ITNL voorbij. Niet dat het super slecht ging, nee het ging gewoon wat minder goed dan daarvoor .

En het gaat nog steeds goed! We draaien gestaag door en doen waar we goed in zijn: het vinden van de juiste man voor de projecten bij onze klanten!

Wat een beleving de afgelopen 10 jaar en wat hebben we een hoop bizarre zaken meegemaakt. Maar weet je wat nou het gekke is? Het voelt helemaal niet als een prestatie, het is gewoon gegaan zoals het moest gaan en het heeft ons geen enkele moeite gekost om dit te bereiken!

Onze dank gaat uit naar onze klanten (huidige en slapende), medewerkers, partners, freelancers, leveranciers, relaties en iedereen die we vergeten zijn, we gaan er nog eens 10 jaar bij zetten!!!

De Directie


Dutch Open Hackathon

Op 20 en 21 September wordt de Dutch Open Hackathon gehouden. De beste hackers uit Europa komen samenom hun kunsten te vertonen. ITNL juicht dit soort initiatieven toe want hierdoor worden vaak de mooiste en creatiefste programma's en producten bedacht.

>Doe mee met de top van Nederlandse bedrijven, die voor een 30 uur durende hackathon hun API’s en technologieën beschikbaar stellen. Werk samen aan wereldwijde innovatie en ontwikkel nieuwe applicaties. 20-21 september 2014, IJtoren, Amsterdam.<

Kijk voor meer informatie op www.dutchopenhackathon.com/nl of volg het evenement via twitter via @dutchhackathon. Mede georganiseerd door Eric-Jan Achten (@EJ888)Recordaantal ZZP'ers stopt er mee.

Recordaantal ZZP'ers stopt met bedrijf.

Haarlem - Een zaak beginnen is één, een bedrijf tot een succesvolle onderneming maken is twee. Het is niet velen gegeven om de tweede stap te maken, vooral niet tijdens een crisis. Het ene na het andere ‘recordcijfer’ wordt gebroken. Zo stopte er vorig jaar een record aantal bedrijven: 129.000, vooral ZZP’ers. Lichtpuntjes: er zijn ook 172.000 (!) bedrijven opgericht en, het aantal nieuwe ondernemers in de schuldsanering is met 3 procent gedaald.

• Bijna één op de tien starters begint organisatieadviesbureau
• Ruim 8000 webwinkels gestart in 2013
• Circa 2500 ondernemers erbij in schuldsanering

Eenmanszaken
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldt over het aantal starters op basis van het CBS: “Er startten vooral veel organisatieadviesbureaus en webwinkels. Verder gaat het bij de startende en stoppende bedrijven vaak om eenmanszaken. In de zakelijke dienstverlening starten jaarlijks de meeste bedrijven. Dit zijn voornamelijk organisatieadviesbureaus, bijna 14000 in 2013. Dit is 8 procent van het totaal aantal starters. In de meeste branches van de top tien met meeste starters zijn de opstartkosten relatief laag.”

Webwinkels
In de detailhandel startten ruim 8000 webwinkels in 2013. Ook dat is een record aantal. Het IMK: “Dat zijn voornamelijk webwinkels in kleding- en modeartikelen. Het aantal webwinkels dat is gestopt, is ook het hoogst sinds de meting in 2007. Het aantal webwinkels in huis- en tuinartikelen dat stopte, is zelfs hoger dan het aantal starters.

In de afgelopen jaren daalde het aantal starters in deze categorie al. De slechte situatie op de woningmarkt speelt hierbij een rol.”

Faillissementen
In 2013 stopte een record aantal bedrijven, 129 duizend. Dat zijn niet allemaal faillissementen. Je kan er tenslotte ook de brui aan geven zonder meteen diep in de schulden te zitten. Over heel 2013 werden ruim 12000 faillissementen uitgesproken, ruim 10 procent meer dan in 2012. Het einde aan het aantal gedwongen bedrijfsbeëindigingen is overigens nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in februari 606 bedrijven en instellingen failliet verklaard.In deze cijfers zijn eenmanszaken niet meegenomen. Er stoppen vooral veel organisatieadviesbureaus. Van alle opheffingen zijn zeven op de tien een eenmanszaak.

Bedrijvenpopulatie stijgt minder snel
In 2013 steeg het totaal aantal bedrijven met ruim 3 procent. Dit was in 2011 nog 6 procent. De toename van het aantal starters is het kleinst in de bouw. Bij projectontwikkelaars en afwerkingsbedrijven waren er zelfs meer stoppers dan starters. Ook in de kledingindustrie en de grafische industrie en bij uitgeverijen van kranten en tijdschriften zijn meer bedrijven opgeheven dan opgericht.

Schuldsanering
Er zij nogal wat mensen in de financiële problemen. Dit zijn heus niet allemaal mensen met een laag inkomen. Tweeverdieners in een duur (koop)huis waarvan een inkomen wegvalt, hebben het bijvoorbeeld ook zwaar.

In 2013 zijn volgens het CBS 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers nam met 3 procent af. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

De rechter heeft vorig jaar 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Daling voor tweede jaar op rij
Het is op zich mooi dat de cijfers een dalende trend laten zien, maar de realiteit is toch wat weerbarstiger. Het dalende aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is mede het gevolg van de regelingen van de schuldsaneringen. Het CBS: “Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject. Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden ondernemers met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst.”

In 2013 steeg het totaal aantal bedrijven met ruim 3 procent. Dit was in 2011 nog 6 procent. De toename van het aantal starters is het kleinst in de bouw. Bij projectontwikkelaars en afwerkingsbedrijven waren er zelfs meer stoppers dan starters. Ook in de kledingindustrie en de grafische industrie en bij uitgeverijen van kranten en tijdschriften zijn meer bedrijven opgeheven dan opgericht.

Schuldsanering
Er zij nogal wat mensen in de financiële problemen. Dit zijn heus niet allemaal mensen met een laag inkomen. Tweeverdieners in een duur (koop)huis waarvan een inkomen wegvalt, hebben het bijvoorbeeld ook zwaar.

In 2013 zijn volgens het CBS 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers nam met 3 procent af. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

De rechter heeft vorig jaar 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Daling voor tweede jaar op rij
Het is op zich mooi dat de cijfers een dalende trend laten zien, maar de realiteit is toch wat weerbarstiger. Het dalende aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is mede het gevolg van de regelingen van de schuldsaneringen. Het CBS: “Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject. Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden ondernemers met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst.”

Maar ZZP'ers zijn bij ITNL nog steeds van harte welkom! Wij juichen het ondernemersschap toe en zullen er alles aan doen om een passende job voor je te vinden!


Recesse is voorbij?

Zal het dan nu eindelijk zo ver zijn? Is de recessie voorbij en kunnen we er weer vol tegenaan met z'n allen?

De economische recessie in Nederland is voorbij. Dat stellen economen uit binnen- en buitenland maandag in De Telegraaf. Nederland zou profiteren van de aantrekkende economieën in de buurlanden. Ook zou er een einde komen aan de daling van de huizenprijzen. Het herstel blijft evenwel beperkt volgens de economen.

Het dagblad ondervroeg tien economen van onder meer Van Lanschot, ING en Deutsche Bank. Twee van hen wilden geen voorspelling geven of gaan nog uit van recessie. De overige acht verwachten volgens De Telegraaf dat het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag de recessie in Nederland een einde verklaart.

De economen steunen daarmee het 'gevoel' van voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. Die sprak begin oktober al de verwachting uit dat Nederland in het derde kwartaal uit de recessie zou komen.

Hoe dan ook; wij zijn er klaar voor!!
 


Hoe als werkgever/opdrachtgever het sollicitatiegesprek voor te bereiden?

Sollicitatiegesprekken voeren – de voorbereiding voor ons als werkgever en voor u als opdrachtgever!

Voor sollicitanten en kandidaten is de voorbereiding op een sollicitatiegesprek belangrijk, maar ook voor onze medewerkers binnen ITNL en onze opdrachtgevers die de sollicitatiegesprekken gaan afnemen. Een goed voorbereide sollicitatieprocedure werkt voor beide partijen prettig.
  
Het eerste gesprek is vaak een kennismaking, om te kijken of er een klik is met de kandidaat. Voor de kandidaat heeft dit gesprek hetzelfde doel, want hierna kan hij of zij beoordelen of hij voor dit bedrijf wil werken. Een goede voorbereiding van uw kant is daarom belangrijk!
 
Tijdens dit gesprek komt het volgende aan bod: de functie en het bedrijf, de motivatie en CV van de kandidaat, vragen van beide partijen en de vervolgprocedure.
 
Voorbereiding:
 -       Bepaal wie er bij het gesprek aanwezig zijn en de onderlinge rolverdeling.
 -       Plan voldoende tijd per gesprek, zodat u niet in tijdnood komt als het gesprek uitloopt en zodat u tijd heeft om de kandidaat te evalueren.
 -       Reserveer een vergaderruimte en controleer in de ochtend of de ruimte is opgeruimd en er voldoende zitplaatsen zijn.
 -       Lees voor het gesprek de motivatiebrief en het CV nogmaals door, schrijf er eventueel opmerkingen of vragen bij en neem het mee naar het gesprek.
 -       Verzamel relevante informatie over de functie en het bedrijf, dit komt uiteraard tijdens het gesprek aan bod.
 -       Geef aan het eind van het gesprek informatie over de vervolgprocedure: wanneer kan de kandidaat een reactie verwachten, vertel alvast wanneer de tweede gesprekken plaats zullen vinden, of een assessment onderdeel is van de sollicitatieprocedure en vanaf welke datum u de functie ingevuld wilt hebben.
 
Evalueer direct na het gesprek de kandidaat en maak aantekeningen, zodat jullie de kandidaat straks goed herinneren. Zodra alle kandidaten op gesprek zijn geweest maakt u een definitieve keuze. Nodig de kandidaten waarop uw keuze is gevallen uit voor een tweede gesprek en laat stel de andere kandidaten op de hoogte van de afwijzing.

Wat er in het tweede gesprek wordt besproken verschilt meestal per functie. Voor de ene functie wordt er één kandidaat uitgenodigd die in principe de nieuwe werknemer wordt en dan is ligt de focus op de arbeidsvoorwaarden. Bij de andere functie is het wenselijk om nog één of twee kandidaten meer uit te nodigen, omdat het er dieper moet worden ingegaan op het profiel en de vaardigheden van de kandidaten en de match met het team. Informeer altijd naar de verwachtingen met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden, om te kijken of deze binnen de mogelijkheden van het bedrijf liggen.
 

Kortom, een goede voorbereiding is voor iedereen prettig. De kandidaat wordt serieus genomen en weet waar hij of zij aan toe is!


5 tips voor een opvallend cv

5 Tips voor een opvallend CV!

In minder dan 5 minuten word je beoordeeld op je CV.
Reden genoeg om ervoor te zorgen dat je in die paar minuten opvalt. Wij geven vijf tips!

1.Zorg voor een goede opmaak!

Een rommelig CV is niet alleen onaantrekkelijk, maar kan ook niet zo snel gescand worden. Rare inspringen en krullerige lettertypes leiden alleen maar af. Houd het simpel, overzichtelijk en zorg voor een net lettertype zoals Arial, Tahoma of Verdana.

2.Plaats een foto.
Van jezelf natuurlijk. Geen feestfoto of vakantiekiekje. Ook geen foto waar je jezelf uitgeknipt hebt en er nog een schouder te zien is van iemand anders. Een mooie pasfoto of een andere foto waarop je gezicht goed te zien is, is beter. Denk er wel aan dat de foto laat zien wie je bent. Een pasfoto voor je rijbewijs waarbij je niet mag lachen, terwijl je eigenlijk een heel vrolijk iemand bent, is niet handig.

3.Zeg direct wie je bent.
Je kunt bovenaan je CV een kort profiel plaatsen van jezelf. In een paar regels leg je uit wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dat valt lekker op! Je kunt er ook voor kiezen om je profiel onderaan je CV te plaatsen, zodat je niet snel vergeten wordt.

4.Houd het bij relevante informatie.
Zet je meest recente opleidingen en werkervaring altijd bovenaan. Probeer een beknopte omschrijving te geven van het werk dat je binnen een functie hebt gedaan. Houd het wel relevant. Voor iemand van 20 kan een bijbaan of zomerbaantje nog handig zijn om te vermelden, als je 30 of 40 bent moet je laten zien wat je verder gedaan hebt.

5.Gebruik beeldmateriaal.
Je CV moet geen kunstwerk worden, of een presentatie. Gebruik maximaal 2 A4-tjes! Het is wel leuk om met beeldmateriaal weer te geven wat je hobby's of kwaliteiten zijn. Houd je van zeilen en schaken? Zet dan twee kleine foto's van een zeiljacht en een schaakbord onder het kopje Persoonlijke interesses. Of ben je goed in mensen coachen en resultaten behalen? Zoek daar dan een leuke afbeelding bij en zet die onder Competenties. Is weer net even anders.
 

Er is nog veel meer mogelijk, maar hiermee kom je in ieder geval die eerste 5 minuten door!


Tags: ITNL, cv, hulp, schrijven, tips