• header_itnl_slim03
    • Wij zijn gespecialiseerd in het...
      snel leveren van de juiste consultant voor uw project!

    • blog_header

You are viewing 3 posts with the tag succesvol

Hoe als werkgever/opdrachtgever het sollicitatiegesprek voor te bereiden?

Sollicitatiegesprekken voeren – de voorbereiding voor ons als werkgever en voor u als opdrachtgever!

Voor sollicitanten en kandidaten is de voorbereiding op een sollicitatiegesprek belangrijk, maar ook voor onze medewerkers binnen ITNL en onze opdrachtgevers die de sollicitatiegesprekken gaan afnemen. Een goed voorbereide sollicitatieprocedure werkt voor beide partijen prettig.
  
Het eerste gesprek is vaak een kennismaking, om te kijken of er een klik is met de kandidaat. Voor de kandidaat heeft dit gesprek hetzelfde doel, want hierna kan hij of zij beoordelen of hij voor dit bedrijf wil werken. Een goede voorbereiding van uw kant is daarom belangrijk!
 
Tijdens dit gesprek komt het volgende aan bod: de functie en het bedrijf, de motivatie en CV van de kandidaat, vragen van beide partijen en de vervolgprocedure.
 
Voorbereiding:
 -       Bepaal wie er bij het gesprek aanwezig zijn en de onderlinge rolverdeling.
 -       Plan voldoende tijd per gesprek, zodat u niet in tijdnood komt als het gesprek uitloopt en zodat u tijd heeft om de kandidaat te evalueren.
 -       Reserveer een vergaderruimte en controleer in de ochtend of de ruimte is opgeruimd en er voldoende zitplaatsen zijn.
 -       Lees voor het gesprek de motivatiebrief en het CV nogmaals door, schrijf er eventueel opmerkingen of vragen bij en neem het mee naar het gesprek.
 -       Verzamel relevante informatie over de functie en het bedrijf, dit komt uiteraard tijdens het gesprek aan bod.
 -       Geef aan het eind van het gesprek informatie over de vervolgprocedure: wanneer kan de kandidaat een reactie verwachten, vertel alvast wanneer de tweede gesprekken plaats zullen vinden, of een assessment onderdeel is van de sollicitatieprocedure en vanaf welke datum u de functie ingevuld wilt hebben.
 
Evalueer direct na het gesprek de kandidaat en maak aantekeningen, zodat jullie de kandidaat straks goed herinneren. Zodra alle kandidaten op gesprek zijn geweest maakt u een definitieve keuze. Nodig de kandidaten waarop uw keuze is gevallen uit voor een tweede gesprek en laat stel de andere kandidaten op de hoogte van de afwijzing.

Wat er in het tweede gesprek wordt besproken verschilt meestal per functie. Voor de ene functie wordt er één kandidaat uitgenodigd die in principe de nieuwe werknemer wordt en dan is ligt de focus op de arbeidsvoorwaarden. Bij de andere functie is het wenselijk om nog één of twee kandidaten meer uit te nodigen, omdat het er dieper moet worden ingegaan op het profiel en de vaardigheden van de kandidaten en de match met het team. Informeer altijd naar de verwachtingen met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden, om te kijken of deze binnen de mogelijkheden van het bedrijf liggen.
 

Kortom, een goede voorbereiding is voor iedereen prettig. De kandidaat wordt serieus genomen en weet waar hij of zij aan toe is!


Succesvolle interviews Deel 2

Sollicitatiegesprekken voeren: 10 kwaliteiten van excellente interviewers – deel 2

Vorige week schreven we al hoe belangrijk het is om de juiste kandidaat aan te nemen voor een functie. Er zijn 10 kwaliteiten waarover excellente interviewers beschikken, om uit de sollicitanten de beste kandidaat te kunnen selecteren. Deze week deel twee.
  
Vorige week gaven we de eerste vijf kwaliteiten, deze week de overige vijf:
 
6. Ze zijn goed in het stellen van vervolgvragen
 De meeste interviewers gebruiken een bepaald plan waarin de een aantal standaard, maar redelijk specifieke vragen staan vermeld die tijdens het interview gesteld moeten worden. De beste vragen zijn echter de follow-up vragen. Door dieper in te gaan op het antwoord van de sollicitant krijgen de interviewers toegang tot interessante en gedetailleerde informatie, informatie die zij bij de standaard vragen niet krijgen.
 
7. Zij nemen nooit het gesprek over
 Het is onmogelijk om een sollicitant te leren kennen als de interviewer degene is die het gesprek vult. Excellente interviewers praten slechts tien procent van de tijd, de rest van de tijd is de sollicitant aan het woord. De interviewers stellen enkel vragen en sturen daarmee het gesprek, zodat zij zoveel mogelijk informatie uit de sollicitant krijgen.
 
8. Zij vertellen hoe het verdere verloop van de sollicitatieprocedure eruit ziet
 Voor een kandidaat is het erg vervelend om na een gesprek niet te weten wat ze verder kunnen verwachten. Een goede interviewer laat het niet zo ver komen dat de sollicitant hier zelf naar vraagt. Leg uit wat u gaat doen, en wanneer u van plan bent om dit te doen. Zorg ervoor dat u het ook doet op de manier en binnen de termijn die u afspreekt. Mocht er onverwacht vertraging optreden, breng de sollicitant daar dan ook van op de hoogte.
 
9. Zij beoordelen de kandidaat niet al tijdens het gesprek
 Er zijn interviewers die tijdens het gesprek in gedachten al belangrijke eisen afvinken. Dit is echter niet verstandig. Als alles kan worden afgevinkt, dan kan de interviewer al snel denken dat de kandidaat die aan alle eisen voldoet een geweldige kandidaat is. Dit is niet per se zo! De afwezigheid van minpunten mag nooit de doorslag geven, want u wilt de beste kandidaat aannemen. Neem dus geen genoegen met goed genoeg, maar ga op zoek naar de kandidaat die over de beste kwaliteiten beschikt én de echte behoefte kan vervullen.
 
10. Zij sluiten iedere sollicitatieprocedure netjes af

 De sollicitatieprocedure niet afronden is onbeleefd en onprofessioneel. Neem met iedere sollicitant contact op na het sollicitatiegesprek. Dus ook als u moet vertellen de sollicitatieprocedure voor de sollicitant hier eindigt. Geen reactie ontvangen na een sollicitatie is zelfs de grootste ergernis van sollicitanten tijdens het solliciteren. Ook standaard praatjes worden niet gewaardeerd. Houd daarom altijd in gedachten dat sollicitanten kunnen tegen anderen kunnen gaan klagen, wat niet goed is voor de reputatie van het bedrijf.


Controleren of wij ons aan deze regels houden? Solliciteer dan ;o)


Succesvolle interviews Deel 1

Sollicitatiegesprekken voeren: 10 kwaliteiten van excellente interviewers – deel 1

 
Het succes van een bedrijf hangt voor een groot deel af van de kwaliteiten van de medewerkers. Om uit de sollicitanten de beste kandidaat te kunnen selecteren, moet u de beste interviewer zijn die u kunt zijn. 
 

Excellente interviewers beschikken over tien specifieke kwaliteiten, deze week de eerste vijf:
 
1. Ze begrijpen de echte behoefte
Een goede medewerker vult niet alleen een plek in het organisatieschema, maar hij voorziet in tenminste één belangrijke behoefte van het bedrijf. Als manager/P&O-medewerker/recruiter let u natuurlijk op referenties, kwalificaties en ervaring, maar vergeet niet dat u bezig bent met het aannemen van een positie: u huurt in feite een resultaat in.
 
Om de echte behoefte te begrijpen moet u de echte bedrijfsbehoefte identificeren, vaststellen wat een kandidaat ‘in huis moet hebben’ om aan deze behoefte te kunnen voldoen en bepalen op welke vaardigheden en eigenschappen u moet letten. Pas de vragen die u tijdens het sollicitatiegesprek gaat stellen daarop aan, zodat u de perfecte kandidaat kunt vinden die kan voorzien in de behoefte van het bedrijf.
 
2. Zij zorgen ervoor dat kandidaten voorbereid op gesprek kunnen komen
Alle sollicitanten zouden vooraf het volgende moeten weten: wanneer, waar en met wie wordt het sollicitatiegesprek gehouden. Zorg ervoor dat kandidaten niet voor verassingen, trucjes en onzekerheden komen te staan. En staat de sollicitanten een groepsinterview te wachten, met meerdere sollicitanten tegelijk? Laat hen dit dan van tevoren weten, want een groepsinterview kan intimiderend zijn.
 
3. Zij doen meer onderzoek naar de kandidaten dan de kandidaten naar het bedrijf
Pas nadat u de kandidaat hebt onderzocht kun u interessante vragen te kunnen stellen. Start met het CV, focus niet alleen op kwalificaties en ervaring, maar kijk ook naar de interesses en loopbaanverloop van de kandidaat. Lees tussen de regels om een idee te krijgen van de successen, tekortkomingen en lange termijn interesses. Doe vervolgens een korte, verkennende studie op de verschillende social media om te kijken wat de kandidaat buiten het werk doet, of er indicaties zijn dat de persoon binnen de bedrijfscultuur zal passen en hoe haar professionele netwerk eruit ziet.
 
4. Zij maken er een gesprek van, geen overhoring
Van tevoren onderzoek doen naar de sollicitanten is niet alleen een vereiste voor het stellen van goede vragen, ook voor het hebben van een goed gesprek. Het is namelijk onmogelijk om een goed gesprek te hebben met iemand waar u niets over weet. Des te meer u weet, des te beter u vragen kunt stellen die de kandidaten ruimte geven voor zelfreflectie.
 
5. Zij halen verlegen of nerveuze sollicitanten uit hun schelp
Sommige sollicitanten zijn goede kandidaten, maar hun verlegenheid of nervositeit staat hen in de weg om een goede eerste indruk te kunnen maken. Het is makkelijk om deze personen te laten ontspannen, helemaal wanneer u uw huiswerk heeft gedaan. Geef een compliment over behaalde prestaties of stel een vraag over een hobby of niet aan het werk gerelateerde interesses. Hiermee geeft u de kandidaat een paar minuten de tijd om zijn zelfverzekerdheid terug te vinden en er goed voor te gaan zitten.