• header_itnl_slim03
    • Wij zijn gespecialiseerd in het...
      snel leveren van de juiste consultant voor uw project!

    • blog_header

You are viewing 1 post with the tag voorbereiding

Hoe als werkgever/opdrachtgever het sollicitatiegesprek voor te bereiden?

Sollicitatiegesprekken voeren – de voorbereiding voor ons als werkgever en voor u als opdrachtgever!

Voor sollicitanten en kandidaten is de voorbereiding op een sollicitatiegesprek belangrijk, maar ook voor onze medewerkers binnen ITNL en onze opdrachtgevers die de sollicitatiegesprekken gaan afnemen. Een goed voorbereide sollicitatieprocedure werkt voor beide partijen prettig.
  
Het eerste gesprek is vaak een kennismaking, om te kijken of er een klik is met de kandidaat. Voor de kandidaat heeft dit gesprek hetzelfde doel, want hierna kan hij of zij beoordelen of hij voor dit bedrijf wil werken. Een goede voorbereiding van uw kant is daarom belangrijk!
 
Tijdens dit gesprek komt het volgende aan bod: de functie en het bedrijf, de motivatie en CV van de kandidaat, vragen van beide partijen en de vervolgprocedure.
 
Voorbereiding:
 -       Bepaal wie er bij het gesprek aanwezig zijn en de onderlinge rolverdeling.
 -       Plan voldoende tijd per gesprek, zodat u niet in tijdnood komt als het gesprek uitloopt en zodat u tijd heeft om de kandidaat te evalueren.
 -       Reserveer een vergaderruimte en controleer in de ochtend of de ruimte is opgeruimd en er voldoende zitplaatsen zijn.
 -       Lees voor het gesprek de motivatiebrief en het CV nogmaals door, schrijf er eventueel opmerkingen of vragen bij en neem het mee naar het gesprek.
 -       Verzamel relevante informatie over de functie en het bedrijf, dit komt uiteraard tijdens het gesprek aan bod.
 -       Geef aan het eind van het gesprek informatie over de vervolgprocedure: wanneer kan de kandidaat een reactie verwachten, vertel alvast wanneer de tweede gesprekken plaats zullen vinden, of een assessment onderdeel is van de sollicitatieprocedure en vanaf welke datum u de functie ingevuld wilt hebben.
 
Evalueer direct na het gesprek de kandidaat en maak aantekeningen, zodat jullie de kandidaat straks goed herinneren. Zodra alle kandidaten op gesprek zijn geweest maakt u een definitieve keuze. Nodig de kandidaten waarop uw keuze is gevallen uit voor een tweede gesprek en laat stel de andere kandidaten op de hoogte van de afwijzing.

Wat er in het tweede gesprek wordt besproken verschilt meestal per functie. Voor de ene functie wordt er één kandidaat uitgenodigd die in principe de nieuwe werknemer wordt en dan is ligt de focus op de arbeidsvoorwaarden. Bij de andere functie is het wenselijk om nog één of twee kandidaten meer uit te nodigen, omdat het er dieper moet worden ingegaan op het profiel en de vaardigheden van de kandidaten en de match met het team. Informeer altijd naar de verwachtingen met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden, om te kijken of deze binnen de mogelijkheden van het bedrijf liggen.
 

Kortom, een goede voorbereiding is voor iedereen prettig. De kandidaat wordt serieus genomen en weet waar hij of zij aan toe is!