Deze vacature is vervuld!

ITNL-Detachering - Contractmanager

 • FunctieContractmanager
  LocatieAmsterdam en remote
  Periode12 maanden met optie verlenging
 • Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een :

  Contractmanager

  Start:  1 juni a.s.
  Duur: 12 maanden
  Verlenging: ja deze optie is aanwezig
  Regio: Amsterdam maar vooralsnog vanuit huis
  Inzet: 36 uur per week  

  Reageren kan tot 29 apr. a.s. voor 10.00 uur


  Functieomschrijving:

  De functie van Contractmanager bij het Innovatieteam is opgesplitst in twee gelijke delen. De helft van de functie gaat over het voeren van regie op het contractmanagementproces tussen de organisatie en de Mobility as a Service (MaaS) Dienstverlener.
  De tweede helft van de functie is het opzetten, beheren en standaardiseren van de (samenwerkings-) overeenkomsten van het innovatieteam.

  Werkzaamheden
  50% van de functie:
  Het Innovatieteam heeft veel strategische partners. Samenwerken met deze partners wordt steeds omvangrijker en belangrijker mede door de impact van digitalisering. Met de toenemende hoeveelheid partners en projecten wordt het steeds belangrijker om een goede governance in te richten voor de overeenkomsten. Wij zoeken iemand die enthousiast wordt om deze governance in te richten en het proces van contractmanagement verder te professionaliseren. Voorbeelden van partners waar wij mee samenwerken zijn: de Johan Cruijf Arena, TNO, GVB en AMS. De functie bestaat deels uit strategisch meedenken, maar omvat ook uitvoerende werkzaamheden. We zoeken daarom zowel een abstracte conceptuele denker als een praktische ondernemer. In deze functie schakel je tussen verschillende thema's, zoals duurzaamheid, mobiliteit en digitale stad. Je werkt daarbij  samen met verschillende projectleiders. Voor projecten waar dat nodig is, bewaak je de contractuele kant van het project.
   

  50% van de functie:
  Voor het onderdeel Contractmanager voor MaaS ben je verantwoordelijk voor:
  -    Het voeren van regie op het contractmanagementproces tussen de organisatie en de MaaS Dienstverlener, zoals vastgelegd in de overeenkomst. Inclusief eventuele contractuele consequenties die voortvloeien uit het niet, of juist versneld, uitvoeren van de gemaakte afspraken door MaaS Dienstverlener en/of overheid. De contractmanager is vanuit het projectteam het primaire aanspreekpunt van de MaaS Dienstverlener voor wat betreft het naleven van de contractuele afspraken;
  -    Afstemmen en samenwerken met contractmanagers van externe partners, in dit geval de andere 7 MaaS pilots in Nederland om waar mogelijk een uniforme werkwijze te hanteren en kennis en kunde met elkaar uit te wisselen;
  -    Samen met de projectleider data zorgdragen voor monitoring en evaluatie binnen het projectteam MaaS Zuidas. Denk aan het ontwikkelen van een monitorings- en evaluatiesystematiek die op een heldere en transparante manier gebruikt kan worden om de prestaties van de MaaS Dienstverlener te monitoren en te beoordelen;
  -    Bewaken en onderzoeken van raakvlakken tussen de contractuele afspraken in de Raamovereenkomst MaaS van het Ministerie en de te sluiten Nadere Overeenkomst i.h.k.v. de prijsvraag MaaS Zuidas, en hoe de prestaties en/of prestatieafspraken van de MaaS Dienstverlener zich hiertoe verhouden;
  -    Deelnemen aan het projectteam MaaS Zuidas, je levert een algemene bijdrage in de vorm van  advies aan het project, de projectmanager of andere leden van het projectteam;
  -    Optreden als vervanger van publieke projectleider bij overleggen indien noodzakelijk.

  EISEN :
  Let op : eisen zijn tevens Knock-out en daarnaast dient u in CV duidelijk te laten blijken dat u aan gestelde eisen (en mogelijk ook wensen) kunt voldoen; (Verzoek : om eisen voor alle duidelijkheid geel gearceerd in het CV te markeren).

  Documenten m.b.t. diploma’s – certificaten dient u tijdens een mogelijk intake te kunnen overleggen!
   

  -    U bent in het bezit van een erkende HBO/WO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
  -    U geeft in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient te blijken dat u over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien u hiervoor wordt uitgenodigd.
  -    U heeft affiniteit met technische en digitale toepassingen, met name in relatie tot mobiliteit.
  Specifiek voor MaaS: je bent in staat om goed in te kunnen schatten in welke mate technische en operationele aspecten van mobiliteitsdiensten van invloed (kunnen) zijn op de beoogde MaaS-dienst.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
  -    U heeft :
  .    minimaal 5 jaar ervaring in de rol van inkoop- of contractmanager;
  .    Aantoonbare ervaring in mobiliteits- en/of bereikbaarheidsprojecten;
  .    Ervaring aan zowel publieke (opdrachtgever) als aan private (opdracht nemend) zijde voor wat betreft mobiliteitsprojecten waarbij gedragsverandering van reizigers onderdeel van de contractafspraken was. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
  -    U heeft :
  .    Ervaring met het smart formuleren van prestatieafspraken binnen dit specifieke domein, op een manier waarop achteraf geen discussie ontstaat over bijvoorbeeld de meetmethodiek en/of de wijze waarop de KPI's moeten worden uitgelegd;
  .    Ervaring met monitoring en evaluatie van innovatie mobiliteitsconcepten;
  .    Ervaring met het standaardiseren van samenwerkingscontracten (o.a. governance). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
  -    U  heeft : 
  .    Ervaring met contractmanagement van innovatieve contracten en of pilots;
  .    Ervaring met relevante trends en ontwikkelingen in de mobiliteitssector;
  .    Ervaring m.b.t. verkeerskundig inzicht, ervaring in de verkeerskundige en mobiliteit technische gevolgen van bepaalde maatregelen en interventies.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
  WENSEN :
  -    U heeft ervaring met gemeentelijke processen, specifiek contactbeheer en management
  -    U heeft ervaring op het gebied van innovatie en mobiliteit.
  -    U heeft affiniteit met technische en digitale toepassingen, met name in relatie tot mobiliteit. Specifiek voor MaaS: je bent in staat om goed in te kunnen schatten in welke mate technische en operationele aspecten van mobiliteitsdiensten van invloed (kunnen) zijn op de beoogde MaaS-dienst. Dit dient duidelijk te bijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
   

  Reageren :
  -    Bij interesse ontvangen wij graag een up-to-date CV (max 5 pagina’s) in het Nederlands.
  -    Naast CV ook gerichte motivatie ; zie uitleg hierboven
  -    Minimaal 1 referentie meesturen.
  -     Vermeld eveneens te hanteren all-in uurtarief incl. reis- en verblijvenkosten doch excl. btw en uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
  -    Wij gaat ervan uit dat op het moment van aanbieden u nog geen andere concrete intakes elders heeft gepland. Mocht dit wel het geval zijn, dan dit duidelijk melden bij de aanbieding.
  -    Vertrouwelijkheid gegevens: Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt.
  -    VOG aanleveren na gunning maakt onderdeel uit van de procedure.