Deze vacature is vervuld!

ITNL-Detachering - Coordinator Bedrijfsvoering

 • FunctieCoordinator Bedrijfsvoering
  LocatieAmsterdam
  Periode11 maanden met optie verlenging
 • Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een :

  Coördinator Bedrijfsvoering

  Start: medio januari 2021
  Duur: 11 maanden 
  Locatie: Amsterdam
  Uren: 32 – 36 uur per week
  Verlenging: Ja, optie is aanwezig

  Reageren kan tot 26 november voor 12. 00 uur 

  Functieomschrijving: 
  De coördinator bedrijfsvoering is het centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, ketenpartners, subsidieverstrekkers, management en medewerkers op het gebied van inkoop- en contractmanagement, HRM, begroting & financiën, subsidies en de overige bedrijfsvoering aspecten.

  Werkzaamheden : 
  In samenwerking met de betrokken afdelingen is de coördinator bedrijfsvoering enerzijds verantwoordelijk de basis op orde te houden, ervoor te zorgen dat het RIEC doelmatig en rechtmatig opereert en data gedreven sturing en verantwoording mogelijk is. 
  Anderzijds draagt de coördinator bedrijfsvoering bij aan de verdere organisatieontwikkeling en -ophanging van het RIEC, nieuw personeelsbeleid en adviseert hij/zij over allerhande risico's en issues. 

  Je hebt de volgende taken: 
  - Inkoop en contractmanagement: Inzicht en overzicht inkopen, behoeftestelling/aanvraag meervoudig onderhands en Europese aanbesteding, inkoopadvies, beoordeling offertes, leveranciersmanagement, formalisatie contracten en verlengingen in afstemming met de betrokken afdelingen
  - HRM: Inzicht en overzicht personeel en arbeidsvoorwaarden, advies over (standaard) functieprofielen/vacatures, functiewaardering, P-beleid, formalisatie geworven (tijdelijke) medewerkers en/of gedetacheerden in afstemming met de organisatie, onboarding, P-schouw en politiescreening personeel; 
  - Begroting en financiën: Inzicht en overzicht in realisatie en (relatie tot) budgetten en subsidies, afhandeling facturen, controle van boekingen en doorbelastingen, verrekening van kosten met ketenpartners, inrichting financiële administratie, planning & control cyclus, (meerjaren) begroting, prognoses, allerhande financieel advies, opbouw reserve, jaarafsluiting, afstemming met controllers van de organisatie en de accountantscontrole;
  - Overig: Periodieke managementrapportages en (subsidie)verantwoording, afstemming met ministerie van J&V inzake subsidies en verantwoording, afstemming met ketenpartners inzake financiële bijdragen, allerhande advies in relatie tot de bedrijfsvoering, ophanging RIEC binnen de organisatie en afstemming over vast dienstverband van medewerkers.

  EISEN :  
  Deze eisen zijn tevens Knock-out ! Alles eisen & wensen dienen duidelijk in CV te blijken, alsook gearceerd te worden in CV  en te zijn toegelicht in de motivatie
  _ U bent in het bezit van een afgeronde wo opleiding bestuurskunde. (kopie bij intake overleggen) 
  - U heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het brede pallet aan bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) door additionele opleiding en/of werkervaring.
  - U heeft aantoonbare meerjarige ervaring (>10 jaar) in het faciliteren van uitvoeringsorganisaties, complexe programma's en projecten en samenwerkingsverbanden - allen binnen de overheid.
  - U heeft aantoonbare ervaring met financiële jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantscontrole.
  - U heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de werkprocessen van politie en gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering (>2 jaar).
  - U heeft aantoonbare ervaring met het ERP pakket JD Edwards.
  - U heeft werkervaring bij een RIEC-bureau en de daarbij behorende bestuurlijke dynamiek tussen de ketenpartners.
  - U heeft aantoonbare ervaring (>2 jaar) in het domein van openbare orde en veiligheid.

  WENSEN : 
  - U heeft meerjarige kennis van, ervaring met en verantwoordelijkheid voor het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) binnen een gemeente en/of gemeentelijk samenwerkingsverband.
  - U heeft meerjarige werkervaring bij één of meer RIEC bureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
  - U heeft meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren van het management op het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten.
  - U heeft ervaring met subsidies afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de afstemming daarover met beleidsmedewerkers van dit ministerie en de verantwoording hiervan aan het ministerie.
  - U heeft ervaring met jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantsverklaringen.
  - U heeft ervaring met verschillende samenwerkingsvormen binnen de overheid.

  Reageren :
  - Bij interesse ontvangen wij graag een up-to-date CV van maximaal 5 pagina’s in het Nederlands.
  - Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel (ook eisen/wensen). Max 1 A4tje. 
  - Minimaal 1 relevante referentie meesturen die gebeld mag worden.
  - Vermeld eveneens te hanteren all-in uurtarief incl. reis- en verblijvenkosten doch excl. btw en uw  beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
  - Wij gaat ervan uit dat op het moment van aanbieden u nog geen andere concrete intakes elders heeft gepland. Mocht dit wel het geval zijn, dan dit duidelijk melden bij de aanbieding.
  - Vertrouwelijkheid gegevens: Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt.
  - VOG aanleveren na gunning maakt onderdeel uit van de procedure