ITNL-Detachering - Projectleider "Grip op Informatie

 • FunctieProjectleider "Grip op Informatie
  LocatieDen Haag en remote
  Periode3 maanden met optie verlenging
 • Voor onze klant zijn wij op zoek naar een :

  Projectleider Grip op informatie

  Start : 1 november a.s.
  Duur : 31 december 2020 met optie verlenging (telkens 3 maanden ; max 36 maanden) 
  Inzet : 32 uur per week

  Reageren kan tot : 16 oktober voor 11.00 uur 

  Over project Grip op informatie : 
  Grip op informatie of ‘informatiehuishouding op orde’ is voor gemeenten weliswaar wettelijk verplicht, maar nog geen realiteit bij een groot aantal gemeenten. Dat bemoeilijkt innovatie en samenwerking en maakt het bovendien moeilijk om te voldoen aan nieuwe eisen die aan gemeenten worden gesteld op basis van bijvoorbeeld de Archiefwet of het wetsvoorstel Wet open overheid. Ook vanuit het oogpunt van transparantie, democratie, klantvriendelijkheid, efficiency en dienstverlening is dit een steeds nijpender probleem voor gemeenten. In actieve samenwerking met gemeenten wordt gezocht naar concrete praktijktoepassingen en worden deze ervaringen actief gedeeld met de overige gemeenten.
  Vanaf voorjaar 2020 worden verschillende initiatieven gepresenteerd onder de titel ‘grip op informatie’.
   
  Omschrijving van de opdracht / Doel van de opdracht :
  Als projectleider ben je verantwoordelijk om gezamenlijk met gemeenten aan de slag te gaan met thema’s waar concrete praktijkoplossingen voor worden gezocht. Inhoudelijk zijn er drie onderwerpen waar de gemeenten mee aan de slag gaan en die onder de paraplu van de GGU doelstellingen verder worden uitgewerkt:
  - het actief openbaar maken van documenten / data;
  - het duurzaam toegankelijke maken en houden ervan; en,
  - het op orde brengen van de informatiehuishouding.

  Per thema wordt op basis van vragen uit de gemeentes bepaald aan welke onderwerpen in gezamenlijkheid wordt gewerkt. Aan iedere projectgroep zijn meerdere gemeentes gekoppeld waarbij het doel is om van elkaar te leren en om de ervaringen ook te delen met alle overige gemeentes. Dit alles in de gedachte van het principe ‘samen organiseren’.
  Tevens wordt, daar waar mogelijk, ook in de projectgroepen geparticipeerd door collega’s uit het KIA-netwerk, van RDDI of andere relevante overheidsorganisaties.

  Werkzaamheden en verantwoordelijkheden :
  Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere relevante organisaties in het archief- en IT-domein. Daarnaast zoek je zelfstandig en actief de verbinding tussen het project en andere (deel)projecten binnen de organisatie. De projecten zoals Common Ground, Gegevenslandschap, Actieve Openbaarheid maar met name ook ontwikkelingen zoals Wetsvoorstel Open Overheid en “Archiving by Design” zijn daarbij de belangrijkste. Je werkt, van meet af aan, met een multidisciplinair team bestaande uit gemeentelijke professionals, implementatieadviseurs, analisten, accountmanagers en communicatiemedewerkers om de doelstelling uit het implementatieplan te realiseren.

  Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden :
  Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden;
  Draagt zorg voor rapportage over voortgang en beslismomenten;
  Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen organisatie als daarbuiten;
  Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
  Adviseert over toekomstige gerelateerde (deel)projecten zoals architectuur, Wet Open Overheid en informatiehuishouding;
  Onderhoudt een relatienetwerk bij gemeenten en hun archiefdiensten maar ook bij relevante ketenpartners binnen het domein van archivering;
  Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
  Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
  Creëert draagvlak voor het project;
  Verbindt doelen en resultaten van het project met doelen van het jaarplan GGU; 
  Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen de organisatie en op het gebied van archivering en wettelijke ontwikkelingen zoals Woo (wetsvoorstel Wet open overheid).

  Resultaat van de opdracht : 
  De projectleider geeft uitvoering en nadere uitwerking aan jaarplan. Zo draagt de projectleider zorg voor de integrale uitvoering van de implementatie-ondersteuning aan gemeenten, ontwikkelt en complementeert hij/zij handzame producten, zorgt voor communicatie-activiteiten en plant en organiseert ondersteuningsactiviteiten voor en door gemeenten.

  EISEN (tevens knock-out)
  - Minimaal afgeronde HBO opleiding en minimaal 3 jaar werkzaam op WO-niveau;
  - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven; 
  - Minimaal 5 jaar, in de afgelopen 7 jaar, aantoonbare ervaring in het werken met of bij gemeenten als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening en digitale archivering;
  - Beschikt door werkervaring, in de afgelopen 10 jaar, binnen verschillende gemeenten 
   
  WENSEN:
  - Ervaring met het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten.
  - Aantoonbare kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening.
  - Aantoonbare ervaring als adviseur of sparringpartner voor bestuurders en ambtenaren rond digitale archiveringsvraagstukken.
  - Kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten.


  Competenties : 
  De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
  • Samenwerkingsgericht
  • Resultaatgericht
  • Klantgericht
  • Omgevingssensitief
  • Proactief
  • Flexibel
  • In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
  • Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal)

  Reageren : 
  - Bij interesse ontvangen wij graag een up-to-date CV in word format in het Nederlands.
  - Eveneens motivatie waarin u ook bovenstaande uitleg m.b.t. eisen / wensen benoemd en aangeeft waarom u de meeste geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
  - Minimaal 2 referentie meesturen.
  - Vermeld eveneens te hanteren all-in uurtarief incl. reis- en verblijfskosten doch excl. btw en uw  beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
  - Wij gaat ervan uit dat op het moment van aanbieden u nog geen andere concrete intakes elders heeft gepland. Mocht dit wel het geval zijn, dan dit duidelijk melden bij de aanbieding.
  - Vertrouwelijkheid gegevens: Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt.
  - VOG aanleveren na gunning maakt onderdeel uit van de procedure.
   Sollicitatieformulier

 •  
 •  
//
//

* verplicht